1º ESO: Catalán

 • PRESENTACIÓ DEL CURS  1r ESO. CURS 2021/2022Professora: Elisabet Torrent MirónProfessora: Elisabet Torrent
  1. AVALUACIÓ

  La nota de l’avaluació es comptarà amb el percentatge següent:

  • Examen llibre de text                        50%
  • Examen llibre de lectura                   20%
  • Expressió escrita i oral                      20%
  • Treball diari                                      10%

  L’assignatura quedarà aprovada cada avaluació amb una nota de 5 o superior.

  Per obtenir la nota mitjana del curs es valoraran els trimestres de la següent manera:

  • 1ª Avaluació 25%
  • 2ª Avaluació 30%
  • 3ª Avaluació 45%
  1. LLIBRES DE LECTURA

  Cada avaluació hi haurà un llibre de lectura obligatòria:

  • 1ª avaluació: Quin parell de Jaume Cela Ed. La. Galera

  ISBN 978-84-2469-561-3

  • 2ª avaluació: Joan Majoles de Josep San Martín Pagès editors

  ISBN: 978-84-7935-218-9-1

  • 3ª avaluació: La bruixa del Pla de Beret de Pep Coll Ed. Empúries

  ISBN 978-84-9279-053

  Els dimecres s’ha de portar el llibre de lectura i llegirem a classe en veu alta, també deixarem alguna part per llegir a casa. Quan acabem de llegir el llibre hi haurà un examen per comprovar que l’han llegit amb atenció.

  1. FALTES D’ORTOGRAFIA

  És important vigilar l’ortografia sempre. Als exàmens i treballs hi haurà una penalització de 0.05 per falta fins a un màxim d’un  punt.

  1. LA PARAULA DEL DIJOUS

  És una activitat per fomentar l’adquisició de nou lèxic. Cada setmana (els dijous aquest curs) posarem a la pissarra una paraula amb el seu significat, un exemple d’ús i la seva etimologia. S’aniran acumulant durant el curs i a cada examen hi haurà un exercici dedicat a aquestes paraules.

  1. ASPECTES IMPORTANTS DE L’ASSIGNATURA:
  • Dates d’entrega (no s’acceptaran exercicis ni abans ni després del dia indicat).
  • Important copiar tots els enunciats dels exercicis, preguntes senceres de vertader o fals, frases senceres dins dels exercicis, etc.
  • Bona lletra i presentació tant als exercicis i exàmens com al quadern.
  • Aquest curs es presentaran els exercicis del quadern mitjançant una foto a la plataforma classroom.