4º ESO: Catalán

CRITERIOS PARA 4º de la ESO. CURSO 2020/2021:

PROFESSORA I CAP DE DEPARTAMENT: Elisabet Torrent Mirón

 1. AVALUACIÓ

La nota de l’avaluació es comptarà amb el percentatge següent:

 • Examen llibre de text                        60%
 • Examen llibre de lectura                   15%
 • Expressió escrita i oral                      15%
 • Treball diari                                      10%

L’assignatura quedarà aprovada cada avaluació amb una nota de 5 o superior.

Per obtenir la nota mitjana del curs es valoraran els trimestres de la següent manera:

 • 1ª Avaluació 25%
 • 2ª Avaluació 30%
 • 3ª Avaluació 45%
 1. LLIBRES DE LECTURA

Les dues primeres avaluacions hi haurà un llibre de lectura obligatòria:

 • 1ª avaluació: La closca pelada dels cretins de Jaume Copons. Ed. La Galera 

ISBN – 978-84-2464-746-9

 • 2ª avaluació: El cafè de la granota de Jesús Moncada. Ed. 62

ISBN – 978-84-15192-90-9 (serveix qualsevol altra edició)

Un dia a la setmana (dimecres) han de portar el llibre; llegirem a classe en veu alta i deixarem alguna part per llegir a casa. Quan acabem de llegir el llibre hi haurà un examen per comprovar que l’han llegit amb atenció.

 • A la 3ª avaluació no hi haurà llibre de lectura i cada alumne farà un treball amb una exposició oral, que comptarà el mateix que el llibre (20%).
 1. FALTES D’ORTOGRAFIA

És important vigilar l’ortografia sempre. Als exàmens i treballs hi haurà una penalització de 0.05 per falta fins a un màxim d’un  punt.

 1. LA PARAULA DEL DIJOUS

És una activitat per fomentar l’adquisició de nou lèxic. Cada setmana (els divendres aquest curs) posarem a la pissarra una paraula amb el seu significat, un exemple d’ús i la seva etimologia. S’aniran acumulant durant el curs i a cada examen hi haurà un exercici dedicat a aquestes paraules.

 1. ASPECTES IMPORTANTS DE L’ASSIGNATURA:
 • Dates d’entrega (no s’acceptaran exercicis ni abans ni després del dia indicat).
 • Important copiar tots els enunciats dels exercicis, preguntes senceres de vertader o fals, frases senceres dins dels exercicis, etc.
 • Bona lletra i presentació tant als exercicis i exàmens com al quadern.
 • Aquest curs es presentaran els exercicis del quadern mitjançant una foto a la plataforma classroom.